[email protected] 607 673 653, 797 316 400

Trenerzy

Monika Ataniel

Ekonomista, specjalista ZZL, certyfikowany Trener Biznesu. Jest przedsiębiorcą działającym w obszarze consultingu i szkoleń. Posiada licencję doradcy zawodowego II stopnia oraz kilkunastoletni staż pracy w służbach zatrudnienia. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń rozwijających umiejętności przedsiębiorcze, interpersonalne i zdolności zarządzania. Pełni funkcję Prezesa Fundacji Edukacji Biznesowej w Częstochowie.

Agnieszka Rutkowska

Ekonomista, posiada doświadczenie korporacyjne na stanowiskach kierowniczych w działach HR. Przez wiele lat prowadziła działalność gospodarczą w zakresie consultingu i szkoleń. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu obsługi klienta, rekrutacji i selekcji pracowników, planowania i zarządzania czasem. Obecnie pełni funkcję Prezesa Polskiego Instytutu Mediacji i Integracji Społecznej.

Dorota Gębuś

Doktor nauk humanistycznych, pedagog i socjolog, starszy wykładowca w Zakładzie Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Humanistyczno – Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie. Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie Terapii Patologii Zachowań. Praktyk Neurolingwistycznego Programowania. 

Ukończyła szkolenia poświęcone m.in.: efektywnej komunikacji, negocjacjom, rozwiązywaniu konfliktów, pracy z grupą. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu warsztatów i treningów z zakresu kreatywnego myślenia i działania, technik pamięciowych, umiejętności społecznych: efektywnej komunikacji i integracji grupy.

Zbigniew Wieczorek

Doktor nauk humanistycznych, pedagog społeczny i socjolog, adiunkt w Zakładzie Psychoprofilaktyki Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. J. Długosza w Częstochowie. Od ponad 20 lat prowadzi treningi asertywności i umiejętności komunikacyjnych.

Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół szeroko rozumianej komunikacji społecznej oraz wykorzystania technik różnych szkół terapeutycznych w procesach samorozwoju i uczenia się nowych zachowań. Członek stowarzyszenia Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej od 2010 roku zaangażowany w procesy partycypacji społecznej i zwiększania aktywności własnej w społeczności lokalnej. Zainteresowania prywatne to jazda na rowerze, wspinaczka i turystyka górska.

Justyna Witas

Radca prawny, absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ma bogate, wieloletnie doświadczenie prawnicze, zdobyte w pracy dla spółek, organizacji pozarządowych, kancelarii prawnych oraz instytucji samorządowych. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Podczas szkoleń stosuje m.in.  case study, zadania w formie gier, maksymalizując aktywność szkoleniową uczestników.

Justyna Czarnacka-Wojtysek

Psycholog, specjalista Systemowej Terapii Rodzin. Posiada doświadczenie trenerskie i psychoedukacyjne w pracy dla IPT Educational Center, Dublin, The College of Art and Technology, Edinburgh. Specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń rozwijających umiejętności interpersonalne i zdolności zarządzania. Szczególnie interesuje się tematyką negocjacji, konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, psychologii zarządzania, działania twórczego, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, budowania poczucia własnej wartości.